EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Veelgestelde vragen

 1. Hoe kan ik als professionele gebruiker vrijstelling krijgen?

  Stichting de Thuiskopie maakt het mogelijk om de professionele gebruikers op een gemakkelijke manier in aanmerking te laten komen voor vrijstelling vooraf of restitutie achteraf.

  1. Vrijstelling vooraf
  De professionele gebruikers die regelmatig producten inkopen voor uitsluitend eigen zakelijk gebruik kunnen zich via de website registreren als professioneel gebruiker. Na voltooiing van de registratie kunnen zij – onder onze voorwaarden Vrijstelling & Restitutie - vergoedingsvrij inkopen bij importeurs en fabrikanten die dat door het sluiten van een contract hebben geregeld met Stichting de Thuiskopie. De mogelijkheid om vergoedingsvrij in te kopen – vanuit de vergoedingsvrije voorraad van contractanten -  is niet afdwingbaar tegenover contractanten.

   Scenario 1: professioneel gebruikers kopen heffingsvrij in bij contractanten

  Scenario 1: professioneel gebruikers kopen heffingsvrij in bij contractanten

  2. Restitutie door leverancier
  Professioneel gebruikers kunnen ook aan leveranciers vragen om zonder thuiskopievergoeding te leveren indien de leverancier het voorwerp inclusief thuiskopievergoeding op voorraad heeft. De leverancier vraagt in dit geval restitutie aan bij Stichting de Thuiskopie in opdracht van de professioneel gebruiker. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de vergoeding aantoonbaar te zijn afgedragen aan Stichting de Thuiskopie en dient de leverancier te kunnen aantonen dat zonder thuiskopievergoeding aan de professioneel gebruiker is geleverd.

  Scenario 2+3: leverancier of professioneel gebruiker vraagt restitutie aan vanwege professioneel gebruik

  Scenario 2+3: leverancier of professioneel gebruiker vraagt restitutie aan vanwege professioneel gebruik

  3. Restitutie achteraf door Professioneel Gebruiker
  Professionele gebruikers kunnen ook zelf achteraf een restitutie aanvragen welke wordt verstrekt indien de vergoeding aantoonbaar door de leverancier is afgedragen en zij kunnen aantonen dat zij een professionele eindgebruiker zijn. Voor de restitutieaanvraag kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

  Meer informatie vindt u hier

  Professioneel gebruik smartphones/telefoons met mp3-speler*
  Ten aanzien van heffingsvrije leveringen en/of restituties voor smartphones/telefoons met mp3-speler geldt als aanvullende voorwaarde dat de een afschrift van de gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling dient te worden overlegd. De gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan.

 2. Wie staat er garant voor professioneel gebruik?

  Levering aan niet geregistreerde professioneel gebruiker
  De leverancier staat garant dat de voorwerpen die hij zonder thuiskopievergoeding uitlevert aan professioneel gebruiker uitsluitend zijn bestemd voor professioneel gebruik door de professioneel gebruiker zelf. Ten aanzien van leveringen van smartphones/telefoons met mp3-speler geldt als aanvullende voorwaarde dat de leverancier een afschrift van de gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling dient de overleggen. De gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan.

  Als blijkt dat het voorwerp niet voor uitsluitend professioneel gebruik wordt aangewend dan zal Stichting de Thuiskopie de thuiskopievergoeding alsnog bij de leverancier in rekening brengen.  

  Levering aan geregistreerde professioneel gebruiker
  In het geval van leveringen aan geregistreerde professioneel gebruikers staat de geregistreerde professioneel gebruikers zelf garant dat de aan hem geleverde voorwerpen uitsluitend voor eigen professioneel gebruik zullen worden aangewend. Ten aanzien van leveringen van smartphones/ telefoons met mp3-speler geldt als aanvullende voorwaarde dat de geregistreerde professioneel gebruiker in bezit moet zijn van een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling. De gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan. Contractanten kunnen op de portal zien of geregistreerde professioneel gebruikers over een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling beschikken.

 3. Welke gegevens zijn vereist voor het aanvragen van restitutie?
  Professionele Gebruikers dienen zich eerst via de portal te registreren. Vervolgens wordt per restitutieaanvraag gevraagd om de inkoopfactuur te uploaden. Aantoonbaar moet worden gemaakt dat het voorwerp inclusief thuiskopievergoeding is aangeschaft. Op basis van de inkoopfactuur controleert Stichting de Thuiskopie vervolgens of er een thuiskopievergoeding is afgedragen en er recht op restitutie is. Voor restitutie aanvragen in verband met professioneel gebruik zijn de Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie van toeapssing, deze vindt u hier.
 4. Wat is het verschil tussen een professionele gebruiker en een consument?

  Privé gebruik in de zin van de wet is het voor eigen oefening, studie of gebruik kopiëren van een auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk werk (muziek, films etc.). Iedere consument draagt indirect een thuiskopievergoeding af wanneer zij voorwerpen voor bovenstaande doeleinden gebruiken. Deze afdracht vindt plaats op het moment van aanschaf in de winkel. Importeurs, Fabrikanten en Handelaren zijn namelijk wettelijk verplicht deze vergoeding af te dragen en zullen deze doorbereken in de prijs. Professioneel Gebruikers kunnen echter voor bepaalde voorwerpen in aanmerking komen voor een vrijstelling, vooraf of achteraf.

  Professioneel gebruiker: rechtspersoon die voorwerpen gebruikt uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en aan wie inclusief heffing is geleverd en die kan aantonen de betreffende voorwerpen op bovenstaande wijze te gebruiken en op die basis teruggave kan aanvragen bij Stichting de Thuiskopie.
 5. Moet ik een thuiskopievergoeding afdragen als consument of bedrijf?
  Importeurs en fabrikanten zijn verplicht tot het afdragen van een thuiskopievergoeding.
  De thuiskopievergoeding geldt voor diverse voorwerpen met opslagcapaciteit, bekijk hier alle tarieven en voorwerpen. Op deze voorwerpen dienen importeurs, fabrikanten een thuiskopievergoeding af te dragen volgens de gestelde tariefstelling. Zij dienen op het moment van import de thuiskopievergoeding af te dragen via onze portal. Deze regeling is wettelijk ingesteld ter compensatie van misgelopen opbrengsten uit het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal.
  Consumenten zullen in de winkel indirect een thuiskopievergoeding betalen aangezien deze wordt verdisconteerd in de verkoopprijs. Bedrijven en organisaties die niet handelen in deze voorwerpen - maar deze wél zakelijk gebruiken en aanschaffen – komen in aanmerking voor vrijstelling van de thuiskopievergoeding.
  Vrijstelling is mogelijk wanneer men zijn bedrijf/organisatie registreert als Professioneel Gebruiker. Professioneel Gebruikers kunnen dan heffingsvrij inkopen bij contractanten van Stichting de Thuiskopie of achteraf restitutie aanvragen. Bekijk hier de voorwaarden Vrijstelling & Restitutie.
 6. Hoe moet ik opgave doen bij Thuiskopie?

  Informatie over de wijze van opgave doen kunt u hier vinden.

   

 7. Wanneer moet ik mij registreren bij Thuiskopie?
  In alle gevallen waarbij u te maken krijgt met de thuiskopieregeling is het aan te bevelen u kosteloos te registreren. Importeurs en fabrikanten worden na registratie benaderd door Stichting de Thuiskopie om de mogelijkheden van een contract te bespreken. Professionele gebruikers kunnen na registratie heffingsvrij inkopen bij contractanten van Stichting de Thuiskopie. Indien u als professioneel gebruiker of exporteur al heffing heeft betaald, kunt u via de registratie- en teruggavemodule restitutie van de betaalde heffing aanvragen.
 8. Is het vermelden van de thuiskopievergoeding op mijn factuur verplicht?
  Het is de wens van Stichting de Thuiskopie om zichtbaar op de factuur weer te geven of de thuiskopievergoeding reeds is afgedragen, dit is niet wettelijk verplicht maar is in het kader van transparantie wel zeer aanbevelenswaardig. Aangezien de vergoeding per artikel kan verschillen adviseren wij importeurs/handelaren de thuiskopievergoeding per artikel weer te geven op uw factuur.
 9. Welke producten kan ik als contractant heffingsvrij uitleveren?

  Contractanten kunnen voorwerpen heffingsvrij aan contractanten en professioneel gebruikers leveren indien voorwerpen zonder heffing zijn ingekocht. Indien een voorwerp met thuiskopievergoeding is belast kan deze niet zonder thuiskopievergoeding worden uitgeleverd, tenzij het een export betreft of een uitlevering aan een professioneel gebruiker. In geval van export of professioneel gebruik kunt u restitutie aanvragen conform de Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie heffingsvrij uitleveren. Het kan dus voorkomen dat u gedwongen bent om als contractant inclusief thuiskopievergoeding aan een andere contractant uit te leveren. Een schematisch overzicht vindt u hier

   

 10. Wat is het verschil tussen de thuiskopievergoeding en de vergoeding voor mechanische rechten?

  Het gaat hier om een ander soort gebruik. Als muziek wordt vastgelegd, bijvoorbeeld door platenmaatschappijen, producenten van achtergrondmuziek of audiovisuele producties, of zangverenigingen, dan moet daarvoor voorafgaande toestemming worden gevraagd, en er moet een vergoeding worden betaald aan STEMRA, zie Artikel 1 van de Auteurswet.

  De thuiskopieregeling is eigenlijk een uitzondering op deze verplichting: deze regeling maakt het mogelijk dat consumenten zonder rompslomp voor eigen gebruik een privé-kopie kunnen maken. De basis van de thuiskopieregeling is te vinden in Artikel 16c en verder van de Auteurswet.