EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Vrijstelling en restitutie professioneel gebruik en export

Export

Indien er over een voorwerp Thuiskopievergoeding is afgedragen en dit voorwerp wordt niet op de Nederlandse markt verkocht maar geëxporteerd dan kan de exporteur restitutie van betaalde Thuiskopievergoeding aanvragen. Voor het aanvragen van restitutie wegens export gelden de Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie. De aanvraag moet binnen 6 maanden na de exportdatum bij Stichting de Thuiskopie zijn ingediend.

Professioneel gebruik

Professionele gebruikers zijn bedrijven met een KvK-inschrijving die kunnen aantonen dat zij de voorwerpen louter zakelijk gebruiken binnen de eigen werkomgeving en deze voorwerpen niet verder verhandelen. Stichting de Thuiskopie maakt het mogelijk om professionele gebruikers op een gemakkelijke manier in aanmerking te laten komen voor vrijstelling vooraf of restitutie achteraf

1. Vrijstelling vooraf
De professionele gebruikers die regelmatig producten inkopen voor uitsluitend eigen zakelijk gebruik kunnen zich via de website registreren als professioneel gebruikers. Na voltooiing van de registratie kunnen zij – onder de Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie - heffingsvrij inkopen bij importeurs en fabrikanten die dat door het sluiten van een contract hebben geregeld met Stichting de Thuiskopie. De mogelijkheid om vergoedingsvrij in te kopen is niet afdwingbaar tegenover contractanten.

Scenario 1: contractanten leveren uit heffingsvrije voorraad aan professioneel gebruikers

2. Restitutie door leverancier
Professioneel gebruikers kunnen ook aan leveranciers vragen om zonder thuiskopievergoeding te leveren indien de leverancier het voorwerp inclusief thuiskopievergoeding op voorraad heeft. De leverancier vraagt in dit geval restitutie aan bij Stichting de Thuiskopie in opdracht van de professioneel gebruiker. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de vergoeding aantoonbaar te zijn afgedragen aan Stichting de Thuiskopie en dient de leverancier te kunnen aantonen dat zonder thuiskopievergoeding aan de professioneel gebruiker is geleverd..

 

Scenario 2+3: leverancier of professioneel gebruiker vraagt restitutie aan vanwege professioneel gebruik 

3. Restitutie achteraf door professioneel gebruiker
Alle professionele gebruikers kunnen achteraf een restitutie aanvragen welke wordt verstrekt indien de vergoeding aantoonbaar door de leverancier is afgedragen en zij kunnen aantonen dat zij een professionele eindgebruiker zijn. Voor de restitutieaanvraag kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht (tot maximaal € 8.50). U kunt teruggave online aanvragen. Na registratie en het invullen van de aanvraag, kunt u de aankoopbon elektronisch bijvoegen en de betaalde bedragen op uw rekening gestort krijgen onder aftrek van de evt. administratiekosten. Ook indien u beschikt over een aankoopbon waar de vergoeding niet apart staat vermeld zal restitutie mogelijk zijn mits de leverancier aan Thuiskopie heeft afgedragen.

Professioneel gebruik smartphones/telefoons met mp3-speler
Ten aanzien van heffingsvrije leveringen en/of restituties voor smartphones/telefoons met mp3-speler geldt als aanvullende voorwaarde dat de een afschrift van de gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling dient te worden overlegd. De gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan.

Een volledig overzicht van onze voorwaarden vindt u in  onze Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie.

Printen