EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Veelgestelde vragen

 1. Moet ik een thuiskopievergoeding afdragen als consument of bedrijf?
  Importeurs en fabrikanten zijn verplicht tot het afdragen van een thuiskopievergoeding.
  De thuiskopievergoeding geldt voor diverse voorwerpen met opslagcapaciteit, bekijk hier alle tarieven en voorwerpen. Op deze voorwerpen dienen importeurs, fabrikanten een thuiskopievergoeding af te dragen volgens de gestelde tariefstelling. Zij dienen op het moment van import de thuiskopievergoeding af te dragen via onze portal. Deze regeling is wettelijk ingesteld ter compensatie van misgelopen opbrengsten uit het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal.
  Consumenten zullen in de winkel indirect een thuiskopievergoeding betalen aangezien deze wordt verdisconteerd in de verkoopprijs. Bedrijven en organisaties die niet handelen in deze voorwerpen - maar deze wél zakelijk gebruiken en aanschaffen – komen in aanmerking voor vrijstelling van de thuiskopievergoeding.
  Vrijstelling is mogelijk wanneer men zijn bedrijf/organisatie registreert als Professioneel Gebruiker. Professioneel Gebruikers kunnen dan heffingsvrij inkopen bij contractanten van Stichting de Thuiskopie of achteraf restitutie aanvragen. Bekijk hier de voorwaarden Vrijstelling & Restitutie.
 2. Hoe moet ik opgave doen bij Thuiskopie?

  Informatie over de wijze van opgave doen kunt u hier vinden.

   

 3. Wanneer moet ik mij registreren bij Thuiskopie?
  In alle gevallen waarbij u te maken krijgt met de thuiskopieregeling is het aan te bevelen u kosteloos te registreren. Importeurs en fabrikanten worden na registratie benaderd door Stichting de Thuiskopie om de mogelijkheden van een contract te bespreken. Professionele gebruikers kunnen na registratie heffingsvrij inkopen bij contractanten van Stichting de Thuiskopie. Indien u als professioneel gebruiker of exporteur al heffing heeft betaald, kunt u via de registratie- en teruggavemodule restitutie van de betaalde heffing aanvragen.
 4. Is het vermelden van de thuiskopievergoeding op mijn factuur verplicht?
  Het is de wens van Stichting de Thuiskopie om zichtbaar op de factuur weer te geven of de thuiskopievergoeding reeds is afgedragen, dit is niet wettelijk verplicht maar is in het kader van transparantie wel zeer aanbevelenswaardig. Aangezien de vergoeding per artikel kan verschillen adviseren wij importeurs/handelaren de thuiskopievergoeding per artikel weer te geven op uw factuur.
 5. Ik heb al betaald voor de muziek die ik kopieer, betaal ik dan niet dubbel?

  Nee, bij aanschaf van de originele muziek, film of ander werk, of dit nu op bijvoorbeeld CD, DVD staat of een download is, betaalt u voor de (primaire) aankoop. Indien u van die aankoop een kopie wilt maken voor eigen oefening, studie of gebruik dient u daarvoor een vergoeding te betalen. Dit staat in de Auteurswet.

  Deze vergoeding zit al in de aankoopprijs van de voorwerpen waarop wordt gekopieerd verdisconteerd. De thuiskopievergoeding compenseert makers en artiesten voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor u ook in de toekomst mogelijk om te kopiëren voor eigen gebruik.

 6. Waarom moet ik betalen als ik helemaal niet kopieer?

  De SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen, waarin rechthebbenden en betalingsplichtigen zitting hebben) heeft bij de tariefbepaling per voorwerp waarop gekopieerd kan worden rekening gehouden met het feit dat er niet louter auteursrechtelijk beschermd werk gekopieerd wordt. De wetgever heeft gekozen voor deze manier van uitvoering van de Auteurswet om de mogelijkheid voor consumenten om te kopiëren voor eigen gebruik te kunnen waarborgen.

  De thuiskopievergoeding compenseert makers en artiesten voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten.
   

 7. Waarom moet er betaald worden voor het kopiëren?

  De thuiskopievergoeding biedt de auteursrechthebbenden een vergoeding voor het kopiëren van hun werken. Dit is voorgeschreven door de Auteurswet en de Europese Auteursrechtrichtlijn. De vergoeding is bedoeld als compensatie voor het nadeel dat rechthebbenden lijden door het kopiëren van hun werken. Het recht om voorafgaande toestemming te geven is door de Auteurswet beperkt en daardoor kan een rechthebbende geen licentie meer afgeven voor gebruik van zijn werk en heeft hij ook geen controle over het gebruik ervan.

 8. Waarom komen er nieuwe tarieven?
  In de Thuiskopiewetgeving wordt gesproken over ‘voorwerpen die bestemd zijn om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven’. Voor dit soort voorwerpen is een thuiskopievergoeding verschuldigd aan de auteursrechthebbenden. Dit betekent dat als consumenten meer gaan kopiëren op bijvoorbeeld telefoons, deze voorwerpen onder de regeling gebracht moeten worden.
  Hierbij wordt goed gekeken naar het gebruik van dit soort apparatuur. Bij het bepalen van een tarief wordt altijd rekening gehouden met de hoeveelheid auteursrechtelijk beschermd materiaal die consumenten kopiëren op bijvoorbeeld hun telefoon. 
 9. Waarom is er een thuiskopievergoeding?
  Volgens de Auteurswet mogen consumenten voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie maken van een auteursrechtelijk werk. Artikel 16c van dezelfde Auteurswet bepaalt dat voor het kopiëren op voorwerpen, bestemd om beschermde werken ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, zoals pc's, smartphones, tablets etc, een vergoeding moet worden afgedragen. De minister van Justitie heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om deze thuiskopievergoedingen te incasseren en verdelen. Ook heeft hij een College van Toezicht aangesteld, dat toeziet op een correcte uitvoering van deze opdracht
 10. Wat is het verschil tussen de thuiskopievergoeding en de vergoeding voor mechanische rechten?

  Het gaat hier om een ander soort gebruik. Als muziek wordt vastgelegd, bijvoorbeeld door platenmaatschappijen, producenten van achtergrondmuziek of audiovisuele producties, of zangverenigingen, dan moet daarvoor voorafgaande toestemming worden gevraagd, en er moet een vergoeding worden betaald aan STEMRA, zie Artikel 1 van de Auteurswet.

  De thuiskopieregeling is eigenlijk een uitzondering op deze verplichting: deze regeling maakt het mogelijk dat consumenten zonder rompslomp voor eigen gebruik een privé-kopie kunnen maken. De basis van de thuiskopieregeling is te vinden in Artikel 16c en verder van de Auteurswet.

 11. Wanneer ben ik aansprakelijk voor opgave en afdracht van de thuiskopievergoeding?

  De importeur of de Nederlandse fabrikant dient volgens de Auteurswet (artikel 16c) direct bij invoer of onmiddellijk na voltooiing van de productie, opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie van de ingevoerde of geproduceerde  voorwerpen met opslagcapaciteit die onder de regeling vallen. Vervolgens berekent Stichting de Thuiskopie de verschuldigde thuiskopievergoeding en ontvangt u een factuur. Deze dient per omgaande te worden voldaan.

 12. Wat doet Stichting de Thuiskopie tegen illegale importen?
  Stichting de Thuiskopie doet voortdurend onderzoek naar misstanden. U kunt zelf misstanden melden indien u vermoedt dat de thuiskopieregeling wordt ontdoken. Dit kunt u doen door een email te sturen naar controle@thuiskopie.nl. Uw gegevens zullen uiterst discreet behandeld worden.
 13. Hoeveel geld incasseert Stichting de Thuiskopie?

  Kijk voor een overzicht van de afgelopen jaren in de desbetreffende jaarverslagen