EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Vrijstelling en restitutie

Professionele gebruikers zijn bedrijven met een KvK-inschrijving die aan kunnen tonen dat zij de betreffende voorwerpen louter zakelijk gebruiken binnen de eigen werkomgeving en niet handelen in deze voorwerpen.

Vrijstelling vooraf of restitutie achteraf
Stichting de Thuiskopie maakt het mogelijk om de professionele gebruikers op een gemakkelijke manier in aanmerking te laten komen voor vrijstelling vooraf of restitutie achteraf. De professionele gebruikers die regelmatig producten inkopen voor uitsluitend eigen zakelijk gebruik kunnen zich via de website registreren als professioneel gebruikers. Na voltooiing van de registratie kunnen zij – onder voorwaarden- heffingsvrij inkopen bij importeurs en fabrikanten die dat, door het sluiten van een contract, hebben geregeld met Stichting de Thuiskopie. 

Alle professionele gebruikers kunnen achteraf een restitutie aanvragen welke wordt verstrekt indien de vergoeding aantoonbaar door de leverancier is afgedragen en zij kunnen aantonen dat zij een professionele eindgebruiker zijn. Voor de restitutieaanvraag worden administratiekosten in rekening gebracht (tot maximaal € 8.50). U kunt teruggave online aanvragen. Na registratie en het invullen van de aanvraag, kunt u de aankoopbon elektronisch bijvoegen en de betaalde bedragen op uw rekening gestort krijgen onder aftrek van de administratievergoeding. Ook indien u beschikt over een aankoopbon waar de vergoeding niet apart staat vermeld zal restitutie mogelijk zijn mits de leverancier aan Thuiskopie heeft afgedragen.
Let op: Aanvragen tot restitutie dienen uiterlijk binnen zes maanden na inkoopdatum bij Thuiskopie te zijn ontvangen. 
Ga naar de voorwaarden Vrijstelling & Restitutie 
Printen Stuur naar een vriend
Samenwerking levert het beste resultaat voor alle partijen op
Gert Jan Boelens
VMV professional media & packaging www.vmv.nl