EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Nieuws

10 apr 2014

Thuiskopie maken mag, downloaden uit illegale bron niet

Uitspraak Europees Hof houdt thuiskopieregeling in tact

Het downloaden uit een illegale bron valt volgens het EU Hof niet onder de Thuiskopieregeling. Het Europese Hof van Justitie deed deze uitspraak in de zaak ACI Adam cs. versus Thuiskopie, een langlopende procedure die aangespannen is door importeurs en fabrikanten van voorwerpen waarop een Thuiskopieheffing rust.

In Nederland is het toegestaan voor eigen gebruik een kopie te maken van auteursrechtelijk beschermd werk. De overheid heeft om die reden de Thuiskopieregeling in het leven geroepen, een regeling die tot doel heeft makers van o.a. films, muziek en boeken te compenseren voor de privékopieën die consumenten maken.  De Nederlandse regering heeft in het verleden steeds het standpunt ingenomen dat ook kopiëren uit illegale bron was toegestaan. Het EU Hof oordeelt nu anders en heeft bepaald dat de Thuiskopieregeling alleen betrekking mag hebben op privékopieën vanuit legale (online en offline) bronnen.

Voortbestaan van thuiskopieregeling noodzakelijk
Uit onderzoek blijkt dat nog altijd een belangrijk deel van de kopieën door consumenten gemaakt worden uit een legale bron. Met de Thuiskopieregeling blijft die mogelijkheid ook bestaan. Zonder deze regeling zou de Nederlandse regering op grond van Europese regelgeving verplicht zijn om een algeheel verbod op het maken van privékopieën door consumenten in te voeren. Dat wil niemand en is ook niet te handhaven. Veel andere EU-lidstaten gingen Nederland in dit opzicht al voor. Ook daar is het downloaden uit illegale bron verboden en is een thuiskopieregeling van kracht.

Afdracht aan culturele sector niet onder druk
De uitspraak heeft geen gevolgen voor de opbrengsten uit de Thuiskopieregeling. De hoogte van de Thuiskopiebijdrage in Nederland is gebaseerd is op de thuiskopiebijdrage van de andere EU-landen, waar de kopieën uit illegale bron niet meegeteld worden. In deze landen was immers al een downloadverbod uit illegale bron van kracht. De Nederlandse makers van creatieve producten zoals films, muziek en boeken kunnen dus blijven rekenen op een bijdrage vanuit de Thuiskopieregeling.  De Thuiskopievergoeding stelt hen in staat om werken te blijven maken en hiermee een bijdrage te leveren aan het culturele aanbod in Nederland waardoor onze cultuur innovatief en divers is. Deze situatie is goed voor alle betrokkenen; de consument en de maker.

Hoe verder
De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) zal bekijken wat de consequenties zijn van de uitspraak van het Europese Hof. Ook zullen de Kamer en het Kabinet zich over de uitspraak buigen. De Stichting Thuiskopie roept hen op het belang van de bijdrage vanuit de regeling aan de culturele sector in Nederland nadrukkelijk mee te wegen in de besluitvorming rond het downloadverbod uit illegale bron.

Download hier het persbericht. 

 

Printen Stuur naar een vriend
Jouw gids naar een legaal en veilig aanbod aan digitale diensten