EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Nieuws

14 jan 2016

Thuiskopie 2016 - 2017

Ook de komende jaren zal Stichting de Thuiskopie de thuiskopievergoeding incasseren en verdelen aan rechthebbenden. De huidige AMvB die wordt uitgevoerd loopt nog tot 1 januari 2018. De tarieven en voorwerpen die vanaf 1 januari 2015 gelden blijven in het kalenderjaar 2016 en 2017 dus onverminderd van kracht.

De tarieven 2015 - 2017
Per 1 januari 2015 zijn de tarieven aangepast en is de e-reader aan de thuiskopieregeling toegevoegd. Verder wordt er tegenwoordig geen onderscheid meer gemaakt tussen lage en basis tarieven. De factsheet tarieven en voorwerpen is in 2016 wel geüpdate teneinde de definities voor onderstaande voorwerpen scherper te stellen, lees hieronder verder.  

Categorieën Voorwerpen Thuiskopievergoeding

 Tarief

1. CD-r  & DVD-r

  € 0.02

2. E-reader

  € 0.70

3. Externe harddisk

  € 0.70

4. Portable audio/videospeler

  € 1.40

5. Smartphone/telefoon met MP3 functie

  € 3.50

6. Tablet 

  € 3.50

7. Desktop/PC/notebook/server/mediacenter

  € 3.50

8. Settopbox met harde schijf / HDD Recorder

  € 3.50 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


Bovenstaande tarieven lopen tot 1 januari 2018. 

Update Factsheet Tarieven en Voorwerpen
In de (mini) PC markt / mediacenters is een divers aanbod van voorwerpen die op TV’s kunnen worden aangesloten. STK heeft vanaf begin 2013 streamingdevices en de smart TV dongle’s uitgesloten van een thuiskopievergoeding vanwege het feit dat deze voorwerpen geen voor de gebruiker beschikbare opslagcapaciteit bevatten. De huidige voorwerpen zijn inmiddels ware mini-PC’s geworden met voor de gebruiker beschikbare opslagcapaciteit en kopieermogelijkheden.

Mini PC/Compute Stick: Indien de voor de gebruiker beschikbare opslagcapaciteit minstens 4 GB bedraagt, is het voorwerp  vergoedingsplichtig. Dit is vastgesteld in de Evaluatiecommissie (de commissie waar betalingsplichtige bedrijven en Thuiskopie werken aan de praktische uitvoering van de Thuiskopieregeling) van de SONT om duidelijkheid te scheppen in deze categorie. Wij willen opmerken dat het merendeel van dit type voorwerpen minder dan 4GB aan opslagcapaciteit bevat en dus kan worden uitgesloten van een thuiskopievergoeding. 

Bekijk hier onze factsheet voor een volledig overzicht.

Printen