EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Nieuws

27 nov 2013

Rechtbank veroordeelt Acer tot opgave en betaling thuiskopievergoeding

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft computerfabrikant Acer Computer B.V. op 22 november veroordeeld om volledige opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie van  alle door Acer geïmporteerde voorwerpen waarvoor de wetgever vanaf 1 januari 2013 een thuiskopievergoeding heeft vastgesteld. Stichting de Thuiskopie had dit in een door haar aangespannen kort geding gevorderd namens alle rechthebbenden, waaronder auteurs, componisten, filmmakers en uitvoerend kunstenaars, die aanspraak hebben op deze vergoeding. Reden hiervoor was dat Acer aanvankelijk geheel weigerde opgave te doen, en pas na dreiging met een kort geding met een opgave kwam, die echter niet aan de daarvoor geldende eisen voldeed.

Ook is Acer veroordeeld om de thuiskopievergoeding op basis van die opgaven te voldoen. De rechter staat wel toe dat Acer de helft van de betalingen voorlopig opschort, aangezien zij meent dat er eerst ten aanzien van een aantal door Acer aangevoerde bezwaren in een lopende bodemprocedure van Acer tegen de Staat en Thuiskopie over de geldigheid van de AMvB meer duidelijkheid zal moeten komen. Het gaat met name om de volgende punten:

 

-          Volgens Acer wordt ten onrechte mede een vergoeding in rekening gebracht voor Amerikaanse acteurs in Amerikaanse producties, terwijl die geen recht hebben op een thuiskopievergoeding. Stichting de Thuiskopie bestrijdt dit argument: Al in 2009 heeft de rechter bepaald dat deze groep rechthebbenden geen aanspraak heeft op de thuiskopievergoeding en die aanspraken zijn dan ook niet bij de vaststelling van de vergoedingen in 2012 betrokken. Er wordt ook niet uitgekeerd aan deze groep rechthebbenden.

-          Verder heeft Acer naar voren gebracht dat er een kans bestaat dat het Europese Gerechtshof binnenkort zal oordelen dat de Nederlandse thuiskopieregeling, die consumenten ook toestaat om uit illegale bron te downloaden, niet rechtsgeldig is. Hoewel de rechter die kans klein acht, ziet zij niettemin ook in dit punt aanleiding om Acer toe te staan om voorlopig een deel van de betaling op te schorten, totdat hierover in de door o.a. Acer aangespannen bodemprocedure duidelijkheid bestaat.

 

Stichting de Thuiskopie meent dat deze argumenten van Acer geen aanleiding kunnen zijn om een deel van de wettelijke vergoedingen achter te houden, zelfs niet in afwachting van een uitspraak in de door Acer aangespannen bodemprocedure.

Stichting de Thuiskopie doet immers niet anders dan de bestaande wet uitvoeren, waartoe zij door De Minister van Justitie is aangewezen. Bovendien berekent Acer de thuiskopievergoeding intussen wel gewoon door en de consument betaalt dus wel vergoedingen. Gaat Acer deze vergoedingen weer terug betalen aan de consument?  Stichting de Thuiskopie onderzoekt dan ook de mogelijkheden om tegen dit voorlopige oordeel van de rechter in beroep te gaan.

Het persbericht kunt u hier downloaden.

Printen Stuur naar een vriend
Jouw gids naar een legaal en veilig aanbod aan digitale diensten