EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Verdeling rechthebbenden

De verdeling van de thuiskopiegelden vindt plaats op basis van het repartitiereglement, bijlage 1bijlage 2 Hieronder vindt u meer informatie over de verdeling van de thuiskopiegelden.

De thuiskopievergoeding is bestemd voor:

  • Auteurs: componisten, scenarioschrijvers, beeldmakers, fotografen, schrijvers, journalisten, tekstdichters en regisseurs;
  • Uitvoerend kunstenaars: muzikanten en acteurs;
  • Producenten van audio en audio visueel materiaal.

Verdeelorganisaties 
De verschillende categorieën rechthebbenden hebben zich goed georganiseerd. Ieder kwartaal verdeelt Stichting de Thuiskopie de geïncasseerde vergoedingen over de verschillende verdeelorganisaties. Zij handelen op hun beurt de verdere verdeling naar individuele rechthebbenden (zoals o.a. de componisten, muzikanten, auteurs en regisseurs) af.

Verdeelorganisaties aangewezen door Stichting de Thuiskopie

StemraLIRASTAPVEVAMPictorightNORMASekam-Video, PRO en SCGO.

 

Hoofdverdeling 2018

Audio

34,30%

Audiovisueel

48,10%

Geschriften

10,30%

Beeld

7,30%

Hoofdverdeling 2019 en 2020

Audio

32,30%

Audiovisueel

45,45%

Geschriften

13,75%

Beeld

8,50%

Onderverdeelsleutels

Verdeling Audio

2018 - 2020

Makers

40,00%

Uitvoerenden

30,00%

Producenten

30,00%

Omroepen

n.v.t.

 

100,00%

 

 

Onderverdeling Audio Makers

2018 - 2020

Lira

7,50%

Stemra

92,50%

 

100,00%

 

 

Onderverdeling Audio Uitvoerenden

2018 - 2020

Norma

100,00%

 

100,00%

 

 

Onderverdeling Audio Producenten

2018 - 2020

STAP

100,00%

 

100,00%

 

Verdeling Audiovisueel

2018 - 2020

Makers

32,77%

Uitvoerenden

25,88%

Producenten

34,25%

Omroepen

7,10%

 

100,00%

 

 

Onderverdeling Audiovisueel Makers

2018 - 2020

Lira

36,53%

Stemra

31,89%

VEVAM

31,58%

Pictoright

n.v.t.

 

100,00%

 

 

Onderverdeling Audiovisueel Uitvoerenden

2018 - 2020

Norma

100,00%

 

100,00%

 

 

Onderverdeling Audiovisueel Producenten

2018 - 2020

SEKAM Video

100,00%

 

100,00%

 

 

Onderverdeling Audiovisueel Omroepen

2018 - 2020

SCGO

100,00%

 

100,00%

 

 

Verdeling Geschriften

2018 - 2020

2021 e.v.

Makers

74,51%

49,675%

Uitvoerenden

0,65%

0,65%

Uitgevers

24,84%

49,675%

Omroepen

n.v.t.

 

 

100,00%

100,00%

 

 

 

Onderverdeling Geschriften Makers

2018 - 2020

2021 e.v.

Lira

100,00%

100,00%

 

100,00%

100,00%

 

 

 

Onderverdeling Geschriften Uitvoerenden

2018 - 2020

2021 e.v.

Norma

100,00%

100,00%

 

100,00%

100,00%

 

 

 

Onderverdeling Geschriften uitgevers

2018 - 2020

 

PRO

100,00%

100,00%

 

100,00%

100,00%

 

Verdeling Beeld (audio, audiovisueel, geschriften en losstaand beeld)

2018 - 2020

2021 e.v.

Makers

96,37%

79,53%

Uitvoerenden

n.v.t.

 

Uitgevers

3,63%

20,47%

Omroepen

n.v.t.

 

 

100,00%

100,00%

 

 

 

Onderverdeling Beeld Makers

2018 - 2020

2021 e.v.

Pictoright

100,00%

100,00%

 

100,00%

100,00%

 

 

 

Onderverdeling Beeld uitgevers

2018 - 2020

2021 e.v.

PRO

100,00%

100,00%

 

100,00%

100,00%

Printen