EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Bestuur en bureau

Algemeen Bestuur Stichting de Thuiskopie

De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur bestaande uit 10 leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter. De zetels worden als volgt verdeeld:

  • onafhankelijk voorzitter: dhr. C.P. Vervoord;
  • voor de categorie audio producenten: dhr. P.Solleveld benoemd door NVPI;
  • voor de categorie audiovisuele producenten: dhr. S. F. Maltha benoemd door OTP en FPN;
  • voor de categorie uitvoerende kunstenaars audio: dhr. E. Angad-Gaur benoemd door KUNSTENBOND en NtB;
  • voor de categorie uitvoerende kunstenaars video: dhr. C.C. de Kiefte benoemd door KUNSTENBOND, ACT en NtB;
  • voor de categorie schrijvende auteurs (literair en journalistiek): Mevr. R. Garcia Lopez benoemd door AUTEURSBOND en NvJ;
  • voor de categorie audiovisuele auteurs (scenarioschrijvers en regisseurs): dhr J. Hilbers benoemd door DDG en het Netwerk Scenarioschrijvers.
  • voor de categorie omroepen: dhr mr E.A. van Ravenswaaij benoemd door NPO, VCO en RPO; 
  • voor de categorie Beeldmakers: dhr R. Huisman benoemd door DUPHO, BNO en KUNSTENBOND;
  • voor de categorie muziekauteurs: dhr G. Bleijerveld benoemd door GeneCo, Popauteurs.nl, BCMM, VCTN, AUTEURSBOND en KUNSTENBOND

Voorzitter: dhr. C.P. Vervoord
Secretaris: dhr. drs. E. Angad-Gaur 
Penningmeester: dhr. P. Solleveld

 
Bestuur Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) 

Voorzitter: dhr. M. Pastors

Adviseurs:

mr. M.J.H. Langendoen, adviseur van de voorzitter

dr. J.P. Poort, adviseur van de voorzitter

Het secretariaat wordt gevoerd door VOi©E  

Vertegenwoordigers van Stichting de Thuiskopie:
dhr. C.P. Vervoord
dhr. S.F. Maltha
dhr. E. Angad-Gaur
dhr. J. Hilbers

Vertegenwoordigers van STOBI-FIAR: 
dhr. L. Rijnbeek 
dhr. mr. A.L.M. Habets

Vertegenwoordiger NL Connect:

Dhr M. Andriessen

Vertegenwoordiger NLDigital:

Dhr R. Corbijn

Vertegenwoordiger TechniekNL

Dhr. R. Wierenga


College van Toezicht: 
De Minister van Justitie heeft een College van Toezicht ingesteld, dat een paar keer per jaar overlegt met het bestuur van Stichting de Thuiskopie over de voortgang van de activiteiten. In jaarverslagen rapporteert het College van Toezicht aan de Minister van Justitie.

Samenstelling College van Toezicht
Voorzitter: dhr. drs. A.J. Koppejan
Directeur/Secretaris: mw. A.J.G. van Ouwerkerk
Lid: dhr. mr. M.R. de Zwaan
Lid: mw. drs. N. Loonen-van Es RA


De uitvoering wordt verzorgd door CEDAR B.V.

 

Printen Stuur naar een vriend