EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Tarieven

Totstandkoming Thuiskopieregeling
De SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen, waarin betalingsplichtigen en rechthebbenden zitting hebben) heeft de wettelijke taak te onderhandelen over de hoogte van de Thuiskopietarieven en een besluit te nemen ten aanzien van de door SONT geadviseerde tarieven en voorwerpen. In 2022 hebben er onderhandelingen plaats gevonden en is een besluit genomen over nieuwe Thuiskopie tarieven en voorwerpen voor de duur van twee jaar. Dit betekent dat u als consument ook na 1 januari 2023 nog steeds op alle daarvoor beschikbare apparaten mag kopiëren voor eigen gebruik. Bij de aankoop van de apparaten waarmee en waarnaar u kopieert, betaalt u dan een vergoeding.

Marktonderzoek 
Stichting de Thuiskopie laat voortdurend marktonderzoek uitvoeren. Daarin komt tot uiting hoeveel de consument kopieert, welke voorwerpen daarvoor gebruikt worden en waar de content (het gekopieerde materiaal) vandaan komt. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de beslissingen van de SONT hoe hoog de vergoedingen moeten zijn en hoe de thuiskopievergoedingen verdeeld moeten worden over de verschillende groepen rechthebbenden.

De tarieven 2023-2024
Per 1 januari 2023 zijn vernieuwde Thuiskopie tarieven van kracht. Het besluit van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) is in de Staatscourant gepubliceerd en hier te vinden. Een aantal tarieven is gewijzigd en er is voor refurbished voorwerpen een lager tarief bepaald. 

Refurbished
Sinds 2021 is refurbished  apart in de tarieventabel opgenomen. Hierbij staat een gebruikt apparaat aan de basis. Dit apparaat wordt dusdanig aangepast, vernieuwd, gecontroleerd en/of heropgebouwd dat het aan een nieuwe consument kan worden verkocht. Daar waar een refurbished voorwerp door een professionele wederverkoper aan of ten behoeve van een nieuwe eindgebruiker wordt verkocht, is thuiskopievergoeding verschuldigd. Voor de apparaten die refurbished verkocht worden geldt een tarief dat met 40% verlaagd is ten opzichte van het reguliere tarief. 

Bovenstaande tarieven gelden ook in 2024. Bekijk hier onze factsheet voor een volledig overzicht van tarieven en voorwerpen per 1 januari 2023.

De tarieven 2021 - 2022
De tarieven zijn in 2022 door SONT tussentijds aangepast. Onderstaande tarieven gelden derhalve in 2021 en 2022. Zie hier het persbericht van SONT. 

De tarieven 2018 - 2020
Bekijk hier onze factsheet voor een volledig overzicht van de tarieven en voorwerpen per 1 januari 2018. 

De tarieven 2015 - 2017
Bekijk hier onze factsheet voor een volledig overzicht van de tarieven en voorwerpen per 1 januari 2015. 

De tarieven 2013-2014
Bekijk hier onze factsheet voor een volledig overzicht van de tarieven en voorwerpen per 1 januari 2013. 

Printen