EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Tarieven

Totstandkoming Thuiskopieregeling
De SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen, waarin betalingsplichtigen en rechthebbenden zitting hebben) heeft de wettelijke taak te onderhandelen over de hoogte van de Thuiskopietarieven en een besluit te nemen ten aanzien van de door SONT geadviseerde tarieven en voorwerpen. Ook in 2017 hebben er onderhandelingen plaats gevonden en is een besluit genomen over nieuwe thuiskopie tarieven en voorwerpen. Dit betekent dat u als consument ook na 1 januari 2018 nog steeds op alle daarvoor beschikbare apparaten mag kopiëren voor eigen gebruik. Bij de aankoop van de apparaten waarmee en waarnaar u kopieert, betaalt u dan een vergoeding.

Marktonderzoek 
Stichting de Thuiskopie laat voortdurend marktonderzoek uitvoeren. Daarin komt tot uiting hoeveel de consument kopieert, welke voorwerpen daarvoor gebruikt worden en waar de content (het gekopieerde materiaal) vandaan komt. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de beslissingen van de SONT hoe hoog de vergoedingen moeten zijn en hoe de thuiskopievergoedingen verdeeld moeten worden over de verschillende groepen rechthebbenden.

De tarieven 2018 - 2020

Per 1 januari 2018 zijn de tarieven aangepast en zijn de USB-stick en Wearables met opslagcapaciteit aan de thuiskopieregeling toegevoegd. Het tarief op de CD-r & DVD-r komt per 1 januari 2018 te vervallen.

Categorieën Voorwerpen Thuiskopievergoeding

 Tarief

1. PC / Laptop / notebook / server / mediacenter

  € 2.60

2. Tablet

  € 2.60

3. Smartphone/telefoon met MP3 functie

  € 4.70

4. Portable audio/videospeler

  € 1.20

5. Settopbox met harde schijf / HDD Recorder

  € 3.80

6. E-reader 

  € 0.80

7. Externe Hard Disk Drive (HDD) / Solid State Disk (SSD)

  € 0.60

8. USB-stick

  € 0.60 

9. Wearables met opslagcapaciteit

  € 1.20

 

 

 

 

 

 

 

 


Bovenstaande tarieven lopen tot 1 januari 2021. Bekijk hier onze factsheet voor een volledig overzicht van de tarieven en voorwerpen per 1 januari 2018. 

De tarieven 2015 - 2017

Per 1 januari 2015 zijn de tarieven aangepast en is ook de e-reader aan de thuiskopieregeling toegevoegd. Verder wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen lage en basis tarieven.  

Categorieën Voorwerpen Thuiskopievergoeding

 Tarief

1. CD-r  & DVD-r

  € 0.02

2. E-reader

  € 0.70

3. Externe harddisk

  € 0.70

4. Portable audio/videospeler

  € 1.40

5. Smartphone/telefoon met MP3 functie

  € 3.50

6. Tablet 

  € 3.50

7. Desktop/PC/notebook/server/mediacenter

  € 3.50

8. Settopbox met harde schijf / HDD Recorder

  € 3.50 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande tarieven lopen tot 1 januari 2018. Bekijk hier onze factsheet voor een volledig overzicht van de tarieven en voorwerpen per 1 januari 2015. 

De tarieven 2013-2014
Met betrekking tot de vergoedingsplichtige voorwerpen die in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 zijn gefabriceerd en/of geïmporteerd gelden de volgende tarieven:

Categorieën Voorwerpen Thuiskopievergoeding

Capaciteitsgrens laag

Laag tarief

Capaciteit basis

Basis tarief

Prof.gebruik mogelijk

1. CD-r  & DVD-r

 

 

 

€ 0,03

Ja

2. Externe harddisk

 

 

 

€ 1,00

Ja

3. Personal Computer / Laptop /  Server

 

 

 

€ 5,00

Ja

4. Tablet

≤ 8 GB

€ 2,50

> 8 GB

€ 5,00

Ja

5. Smartphone/Telefoon MP3 functie*

< 16 GB

€ 2,50

≥ 16 GB

€ 5,00

Nee

6. Audio/Videospeler (Incl. mediaspeler, MP3/MP4 etc.)

≤ 2 GB

€ 1,00

> 2 GB

€ 2,00

Nee

7. Harddisk recorder / Settopbox (STB)

≤ 160 GB

€ 2,50

> 160 GB

€ 5,00

Nee
* Voor telefoons wordt uitgegaan van de maximaal uitbreidbare capaciteit, dus inclusief een geplaatste SD kaart indien mogelijk. Telefoons zonder mogelijkheden voor de plaatsing van een SD kaart en zonder intern geheugen geschikt voor muziekbestanden vallen buiten de regeling. Let op: voor telefoons start het basistarief bij 16 GB.


 

Printen Stuur naar een vriend