EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Stichting Thuiskopie

Thuiskopie
Thuiskopie

Iedereen mag voor eigen oefening, studie of gebruik kopieën maken

Iedereen mag voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken van auteursrechtelijk beschermd werk. Dit staat in de Auteurswet. De auteurs van deze werken moeten hiervoor alleen wel een vergoeding krijgen. Stichting de Thuiskopie zorgt ervoor dat auteurs - en naburig rechthebbenden van alle soorten audio, audiovisuele, geschriften en beeldwerken een vergoeding ontvangen voor de privé kopieën die consumenten maken.

Lees meer...

Regeling
Regeling

Kopiëren tegen faire vergoeding

Consumenten kunnen voor eigen gebruik en uit legale bron op alle daarvoor beschikbare apparaten auteursrechtelijk beschermde werken kopiëren. Bij de aankoop van de apparaten waarmee zij kopiëren, wordt indirect een vergoeding betaald, bedoeld als compensatie voor auteursrechthebbenden.

Lees meer...

Tarieven
Tarieven

De vergoedingen op een rijtje

Producenten en auteursrechthebbenden stellen in de SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen) samen de tarieven vast. Hierin hebben vertegenwoordigers zitting van beide partijen (betalingsplichtigen en auteursrecht hebbenden). Alle tarieven kunt u inzien.

Lees meer...