"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Verdeling rechthebbenden

De verdeling van de thuiskopiegelden vindt plaats op basis van het repartitiereglement.  In de verkorte jaarrekening zijn de door Stichting de Thuiskopie geïnde en verdeelde thuiskopievergoedingen ook terug te vinden. Hieronder vindt u meer informatie over de verdeling van de thuiskopiegelden. 

De thuiskopievergoeding is bestemd voor:

  • Auteurs: componisten, scenarioschrijvers, beeldend kunstenaars, fotografen, schrijvers, journalisten, tekstdichters en regisseurs. 
  • Uitvoerend kunstenaars: muzikanten en acteurs.
  • Producenten van audio en audio visueel materiaal.


Verdeelorganisaties

De verschillende categorieën rechthebbenden hebben zich goed georganiseerd. Ieder kwartaal verdeelt Stichting de Thuiskopie de geïncasseerde vergoedingen over de verschillende verdeelorganisaties. Zij handelen op hun beurt de verdere verdeling naar individuele rechthebbenden (zoals o.a. de componisten, muzikanten, auteurs en regisseurs) af.
Met betrekking tot de in 2013 geincasseerde gelden zullen nieuwe verdeelafspraken moeten worden gemaakt.

Incasso Verdeelorganisatie aangewezen door Stichting de Thuiskopie
DVD
Data
CD
 
Stemra, LIRASTAP, SPM, VEVAM, Pictoright, NORMA, Sekam-Video en de omroepen.
AUDIO Stemra, LIRA, NORMA, STAP
VIDEO Stemra, LIRA, VEVAM, Pictoright, NORMA, Sekam-Video en omroepen


VERDEELSLEUTELS
De thuiskopievergoedingen worden onder de verschillende groepen rechthebbenden verdeeld volgens de volgende verdeelsleutel:

DVD’s
De incasso voor DVD's (DVD+r/rw en DVD-r/rw) kent de volgende verdeling:
78%: wordt verdeeld volgens de video verdeelsleutel (zie hieronder)
17%: wordt verdeeld volgens de audio verdeelsleutel (zie hieronder)
5%: voor interactief materiaal, wordt verdeeld door de Stichting Platform Multimedia Producenten (SPM)Interactief materiaal

De hierboven genoemde 5% voor interactief materiaal wordt als volgt verdeeld:
20%: NORMA - Stemra (50%-50%)
45%: SPM
35%: Volgens de reguliere audio/video-verdeling 
         (75% volgens audioverdeling, 25% volgens video-verdeling)CD’s
De incasso voor data-CD's (CD-r/rw) kent de volgende verdeling:
8%: voor interactief materiaal, wordt verdeeld door de SPM
82%: wordt verdeeld volgens de audio-verdeelsleutel (zie hieronder)
10%: wordt verdeeld volgens de video-verdeelsleutel (zie hieronder)Audio

De audio-incasso kent de volgende verdeling:
40%: auteurs - Stemra
         Nadere verdeling van het Stemra-deel: Stemra 92,5%, Lira 7,5%.
30%: uitvoerend kunstenaars - NORMA
30%: producenten - STAPVideo
De video-incasso kent de volgende verdeling:
33,75%: auteurs - Stemra
              Nadere verdeling van het Stemra-deel: Stemra 30,52%, Lira 34,96%, Vevam 30,22%,  
              Pictoright 4,3%.

25,50%: uitvoerend kunstenaars - NORMA
40,75%: producenten
              Nadere verdeling van het producentendeel: Sekam-Video 33,75% , omroepen7%.
 

Printen Stuur naar een vriend