"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Stichting Thuiskopie

Thuiskopie
Thuiskopie

De thuiskopievergoeding maakt behoud van creativiteit mogelijk.

Iedereen mag voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken van auteursrechtelijk beschermd werk. Dit staat vermeld in de Auteurswet. De auteurs van deze werken moeten hiervoor alleen wel een vergoeding krijgen. Stichting de Thuiskopie zorgt ervoor dat auteursrechthebbenden van alle soorten audio - en audiovisuele werken een vergoeding ontvangen voor de privé kopieën die consumenten maken.

Regeling
Regeling

Kopiëren op alle beschikbare apparaten mogelijk tegen faire vergoeding.

Consumenten kunnen voor eigen gebruik op alle daarvoor beschikbare apparaten kopiëren uit auteursrechtelijk beschermd werk. Bij de aankoop van de apparaten waarmee zij kopiëren, wordt indirect een vergoeding betaald, bedoeld als compensatie voor auteursrechthebbenden.

Tarieven
Tarieven

De vergoedingen op een rijtje.

Producenten en auteursrechthebbenden stellen in de SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen) samen de tarieven vast. Hierin hebben vertegenwoordigers zitting van beide partijen (betalingsplichtigen en auteursrecht- hebbenden). Alle tarieven kunt u inzien.