EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Nieuws

 1. 21 feb 2018
  Thuiskopie uitgelegd

  Wanneer u vergoedingsplichtige goederen importeert of fabriceert (zoals bij de assemblage van een PC of een smartphone refurbished), dan dient u hiervan opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie. De wettelijke verplichting tot het afdragen van thuiskopiegelden ligt bij de importeur/fabrikant en geldt op het moment van import / fabricage. Lees verder

 2. 24 okt 2017
  Thuiskopie 2018-2020

  De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Lees verder

 3. 11 nov 2016
  Wegwijzer voor ondernemers voor het regelen van auteursrecht

  Door een goede samenwerking tussen de brancheorganisaties in de sector winkelambacht en collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena, Videma en Stichting Reprorecht is meer duidelijkheid geschapen over het waarom, hoe, wanneer en de hoogte van vergoedingen voor gebruik van muziek, tv-beelden of kopieën van teksten. Lees verder

 4. 29 sep 2016
  Basisonderwijs maakt kennis met auteursrecht

  Veel kinderen zullen zich niet bewust zijn van het bestaan van auteursrecht, terwijl ze hier regelmatig mee te maken hebben. Ze zijn maker, ze maken gebruik van auteursrecht en zij delen foto’s van anderen en van zichzelf met elkaar. KlasseTV biedt in samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen een gratis lespakket aan voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De kinderen worden ook gestimuleerd zelf creatief te zijn. Voor hun klas kunnen ze een workshop van rapper Gers Pardoel of een optreden van auteur Mirjam Oldenhave (de Grote Mees Kees Show) winnen. Lees verder

 5. 14 jan 2016
  Thuiskopie 2016 - 2017

  Ook de komende jaren zal Stichting de Thuiskopie de thuiskopievergoeding incasseren en verdelen aan rechthebbenden. De huidige AMvB die wordt uitgevoerd loopt nog tot 1 januari 2018. De tarieven en voorwerpen die vanaf 1 januari 2015 gelden blijven in het kalenderjaar 2016 en 2017 dus onverminderd van kracht. Lees verder

 6. 24 dec 2014
  Overgangsregeling 2015

  Op verzoek van de betalingsplichtige industrie en ook ter vermijding van een stijging van administratieve lasten bij alle partijen, komt Stichting de Thuiskopie compliant partijen tegemoet bij de overgang naar de tarieven per 1 januari 2015 Lees verder

 7. 08 dec 2014
  De Staat treft schikking met Stichting de Thuiskopie

  De Staat en Stichting de Thuiskopie hebben hun geschil beëindigd over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007-2012. Zij zijn het eens geworden over een door de Staat te betalen schadevergoeding van 33,5 miljoen euro aan Stichting de Thuiskopie. De gerechtelijke procedure die hierover tussen Stichting de Thuiskopie en de Staat loopt, zal worden beëindigd. Lees verder

 8. 31 okt 2014
  Thuiskopieregeling gewijzigd

  De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) heeft onlangs nieuwe Thuiskopietarieven geadviseerd aan Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Op 17 oktober heeft de Ministerraad ingestemd met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin dat advies is overgenomen. De AMvB is vandaag aan de Tweede kamer aangeboden. Rechthebbenden blijven de komende jaren terecht verzekerd van een vergoeding voor de kopieën die een consument maakt van films, muziek, afbeeldingen en boeken. Ook e-readers worden nu bij de Thuiskopieregeling betrokken. Lees verder

 9. 10 apr 2014
  Thuiskopie maken mag, downloaden uit illegale bron niet

  Uitspraak Europees Hof houdt thuiskopieregeling in tact Lees verder

 10. 27 nov 2013
  Rechtbank veroordeelt Acer tot opgave en betaling thuiskopievergoeding

  De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft computerfabrikant Acer Computer B.V. op 22 november veroordeeld om volledige opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie van  alle door Acer geïmporteerde voorwerpen waarvoor de wetgeve.. Lees verder

Volgende pagina
Jouw gids naar een legaal en veilig aanbod aan digitale diensten