EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Nieuws

24 dec 2014

Overgangsregeling 2015

Op verzoek van de betalingsplichtige industrie en ook ter vermijding van een stijging van administratieve lasten bij alle partijen, komt Stichting de Thuiskopie compliant partijen tegemoet bij de overgang naar de tarieven per 1 januari 2015

Stichting de Thuiskopie heeft in haar nieuwsbrief naar betalingsplichtigen een overgangsregeling aangekondigd met de opmerking dat de praktische invulling nog zal worden bepaald. Deze praktische invulling is inmiddels bekend en op deze pagina vindt u informatie over de wijze waarop u een aanvraag kunt indienen teneinde heffingsplichtige voorraad te verrekenen met de tarieven per 1 januari 2015. Ook staan de hoofdlijnen van de overgangsregeling en de voorwaarde vermeld, want de overgangsregeling is alleen beschikbaar voor compliant contractanten van Stichting de Thuiskopie. 

Voorwaarden

- Contract hebben afgesloten met Stichting de Thuiskopie
- Tijdig en volledig opgave hebben gedaan in contractperiode
- Volledig hebben betaald 
- Audit 2013 succesvol hebben afgerond

 Aanvraagwijze

1. Contractanten dienen via de Portal een voorraadopgave formulier in, klik hier.
2. Het formulier dient te worden aangeleverd via het reguliere restitutieformulier voor Export.
3. De stand van de heffingsplichtige voorraad per 1 januari 2015 wordt ingevuld in de tabel. 
4. Als Purchase Order wordt ingevuld: "Voorraad 2015" 
5. Voorraadformulier wordt bijgevoegd als bijlage en vervolgens verzonden.

Indien contractanten uitsluitend beschikken over een heffingsvrije voorraad en deze mogen afrekenen tegen het nieuwe tarief is het niet noodzakelijk een voorraadpositie te overleggen. In dit geval verzoek wij u ons te informeren middels het versturen van een email naar thuiskopie@cedar.nl o.v.v. - overgangsregeling.

Stichting de Thuiskopie zal in haar jaarlijkse audit controleren of partijen op de juiste wijze van de overgangsregeling gebruik hebben gemaakt. Bij het uitvoeren van de overgangsregeling kan Stichting de Thuiskopie aanvullende informatie opvragen. 

Hoofdlijnen overgangsregeling

• Contractanten die heffingsvrij hebben ingekocht/geïmporteerd kunnen over deze voorraad in 2015 tegen het nieuwe tarief afrekenen.

• Contractanten die met heffing hebben ingekocht kunnen met een gespecificeerde opgave van de stand van de voorraad per 31 -12 plus bewijs van betaling van Thuiskopievergoeding aan leverancier - die deze vergoeding aantoonbaar aan Thuiskopie reeds heeft afgedragen - restitutie van het verschil aanvragen.

• Deze regeling geldt alleen voor contractanten waarbij het verschil in af te dragen Thuiskopievergoeding meer dan € 250,- bedraagt.

• De restitutie aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 januari 2015 tot 1 april 2015

• Partijen kunnen slechts éénmalig een aanvraag indienen.

• Thuiskopie kan administratiekosten in rekening brengen.

• Partijen die restitutie krijgen mogen niet meer het oude tarief in rekening brengen.

 

Printen Stuur naar een vriend
Jouw gids naar een legaal en veilig aanbod aan digitale diensten